Priser & samarbetspartners

Priser

För mina planeringstjänster debiterar jag 58 euro + moms/timme.

Konsultation på plats: jag besöker er gård och ger i upp till två timmar konkreta råd på plats. Kostnad. 200 euro + moms.

Arbete i trädgård: 38 euro + moms/timme.

Samarbetspartners

För att få en vacker gård räcker det inte med en trädgårdsplanerare.
Jag ger gärna tips på anläggare och leverantörer av växter. Vid behov hjälper jag dig även att beställa hem de växter som ska pryda gården.