Tjänster

Nedan har jag listat tre olika typer av trädgårdsplanering. Noteras kan dock att den ena planeringen aldrig är den andra lik, och varianter på temana nedan är vanliga.

1. Full trädgårdsplanering

Först träffas vi hemma hos dig och går igenom trädgården och de önskemål du har. Därefter gör jag upp en skiss med mina idéer för projektet och vi träffas på nytt för att stämma av att jag uppfattat uppdraget rätt och är på rätt väg. Sedan ritar jag den slutliga planeringen. Det är upp till dig hur pass omfattande den skall vara, men oftast inkluderar den även växtlistor och skötselbeskrivning. Det är inte heller ovanligt med detaljtritningar av vissa områden. Vid behov träffas vi naturligtvis ytterligare gånger under denna process innan det är dags för mig att överlämna den färdiga planeringen.

2. Planeringsskiss

Vi träffas hemma hos dig och går igenom trädgården och de önskemål du har. Jag gör sedan en enkel skiss över de förslag jag har och anger även övergipande förslag till växter etc. På plats hemma hos dig överlämnar jag sedan skissen och går igenom den med dig.

3. Konsultation på plats

Detta är den enklaste varianten av planering. Här kommer jag helt enkelt på besök och vi tittar på din trädgård och diskuterar muntligt de frågeställningar du har.

Vissa arbeten i trädgård

Jag hjälper även vid behov till med mindre arbeten i trädgårdar såsom exempelvis viss beskärning, formklippning och mindre planteringsjobb. 

Vad du som kund behöver göra innan besöket:

När jag kommer till din trädgård behöver jag få en skalenlig ritning av din gård där tomtgräns, byggnader, hårdgjorda ytor och växter som du önskar bevara framgår.